Détail de "Art de la fugue (l')"


1. Contrapunctus # 1
2. Contrapunctus # 2
3. Contrapunctus # 3
4. Contrapunctus # 4
5. Contrapunctus # 5
6. Contrapunctus # 6, a 4 in stile francese
7. Contrapunctus # 7, a 4 per augmentationem et diminutionem
8. Contrapunctus # 8, a 3
9. Contrapunctus # 9, a 4 alla duodecima
10. Contrapunctus # 10, a 4 alla decima
11. Contrapunctus # 11, a 4
12. Contrapunctus # 12, a 4
a. rectus
b. inversus
13. Contrapunctus # 13, a 3
a. rectus
b. inversus
14. Canon per augmentationem in contrario motu
15. Canon alla ottava
16. Canon alla decima (contrapuncto alla terza)
17. Canon alla duodecima (contrapuncto alla quinta)
18a. Fuga, pour 2 clavecins
18b. Ali modo Fuga, pour 2 clavecins
19. Fuga a 3 soggetti (Contrapunctus # 14)