Détail de "Nun danket alle Gott"


1. Chœur [S, A, T, B] : Nun danket alle Gott
2. Air (Duetto) [Soprano, Bass] : Der ewig reiche Gott
3. Chœur [S, A, T, B] : Lob, Ehr und Preis sei Gott